Qui pot sol·licitar subvencions

Podran sol·licitar subvencions o ajuts, d’acord amb les bases, totes aquelles entitats i associacions domiciliades en el municipi, sense finalitat lucrativa, que es trobin inscrites en el Registre d’entitats ciutadanes de Premià de Mar i no concorri en alguna de les circumstàncies previstes en l’apartat 2 de l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Properament es publicarà la convocatòria de subvencions per àmbits.