Qui pot sol·licitar subvencions

Podran sol·licitar subvencions o ajuts, d’acord amb les bases, totes aquelles entitats i associacions domiciliades en el municipi, sense finalitat lucrativa, que es trobin inscrites en el Registre d’entitats ciutadanes de Premià de Mar i no concorri en alguna de les circumstàncies previstes en l’apartat 2 de l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

El termini per presentar la sol·licitud de subvenció d’esports comença dijous 10 de maig i finalitza dimecres 6 de juny de 2018.

El termini per presentar la sol·licitud de subvenció de cultura i joventut comença dimecres 16 de maig i finalitza dimarts 12 de juny de 2018.

Les sol·licituds s’han de fer de forma telemàtica, a través de l’Oficina Virtual d’Atenció al Ciutadà, i mitjançant la instància específica de sol·licitud de subvencions de cultura i joventut o d’esports.